Kariai

Lietuvių karių ginkluotės (XII - XIV amžius) rekonstrukcijos

Rekonstrukcijų piešiniai ir jų komentarai paimti bei parengti pagal 
Alfredo Bumblausko knygą "Senosios Lietuvos istorija", Vilnius, 2004.

Kunigaikštis

Karo vadas - kunigaikštis
(XI - XIII a.)Kariaunos didžiūnasGerai ginkluotas karysEilinis karys

Ankstyvoji ginkluotėŠALMAS (1,2)

Lietuvos archeologai žino du XI-XIII a. šalmų tipus: kūginius, rusiškojo tipo (1) ir pusapvalius, skandinaviško tipo (2). Juos galėjo turėti tik kariaunos elitas.

APSAUGINĖ PALAIDINĖ (3, 4, 5)

Lietuvos kariaunų vadai nuo smūgių saugojosi dėvėdami vadinamąjį žieduotį - palaidinę, sunertą iš plieninių grandelių (dar kartais vadinama grandimis arba šarviniais marškiniais) (3), kiti kariai dėvėdavo apsaugines palaidines iš storos odos (4) ar milo (5). Abejojama, ar tokias palaidines galėjo turėti eiliniai kariai.

PENTINAI (6)

Nors lietuviai ilgą laiką nemokėjo kautis raiti, bet į žygius jodavo ant žirgų. Tiesa, pentinus turėjo tik elitas.

SKYDAS (7)

Lietuviškas skydas (7), vienas didžiausių lietuvių karybos laimėjimų, savo formą turėjo būti įgijęs gerokai anksčiau, nes iš XIII a. rašto šaltinių žinome skydą buvus svarbiausiu net eilinių karių apsauginiu ginklu.

KALAVIJAS (10)

Kariaunos elitas ir branduolys buvo ginkluoti dviašmeniais kalavijais (8) (vienašmeniai XIII a. jau nebenaudoti). Kalavijai buvo laikomi kaustytose odinėse makštyse (9), o jos kabinamos ant diržo, permesto per petį (10)

Beje, gal jūs nežinote, kodėl šio ginklo toks keistas pavadinimas? Jis tiesiog atspindi ginklo sukūrimo būdą: kalamos atskiros vijos ir iš jų sulydomas ginklas.

KOVOS PEILIS (11)
 
Peiliu (11) kariauninkas galėjo ir pulti, ir gintis. Šis ginklas buvo nešiojamas odinėse žalvariu kaustytose makštyse (9), o jos kabinamos ant diržo permesto per petį (10)

KOVOS KIRVIS (13, 14)

Kariauninkai buvo ginkluoti ir kovos kirviais ištemptais koto link ašmenimis (13). Šie kirviai, datuojami XI-XIII a., buvo paplitę Rytų Europoje ir laikomi vietinės kilmės. Didžiūnui priskiriamas tuo pačiu metu naudotas vėduoklinis kirvis, taip pavadintas dėl į abi puses išplatėjančių ašmenų (14). Tokie kirviai kartais laikomi skandinaviškos kilmės. Abiejų tipų kirviai su ilgais kotais. Eiliniam kariui priskiriame ir trumpakotį kirvį su pentimi (15), kuris tiko ir karui, ir darbui.

IETYS (16, 17)

Plačiausiai naudoti puolamieji ginklai buvo ietys. Jos skirstomos į duriamąsias (ilgietes, arba ragotines) (16) ir svaidomąsias (svaidietes) (17).

"PINIGINĖ" (18)

Karys į žygį nešėsi ir maišiuką (18) su skiltuvu ir svarstyklėmis. Svarstyklės jam buvo reikalingos po žygio: kaip kitaip pasidalysi grobį.

Deja, ankstyvaisiais laikais dauguma karo žygių buvo plėšiamieji. Lietuviai ne tik žygiuodavo į nusilpusias buvusias Rusios žemes, bet plėšdavo ir latvius, lyvius bei kitas aplink gyvenusias gentis. Tik susikūrus Lietuvos valstybei ir jai vis labiau stiprėjant (nuo XIII a. antrosios pusės), be to, iškilus milžiniškai kryžiuočių (Teutonų) ir kalavijuočių (Livonijos) ordino grėsmei, žygiai vis labiau tapo gynybos bei strateginių tikslų įgyvendinimo būdais.


Elitinis XIV amžiaus
lietuvių karys

XIV amžiaus ginkluotėXIV amžius, kurio metu ir vyksta Gugio nuotykiai, jau buvo kiek kitoks. Sustiprėjusi Lietuvos valstybė, nors ir pradėjusi lemtingas kovas dėl išlikimo su Kryžiuočių ordinu, buvo pajėgi suburti gerai ginkluotą kariuomenę.

Deja, ginkluotės srityje vis dar buvo atsiliekama nuo Vakarų Europos. Pavyzdžiui, kryžiuočių riteriai jau saugojosi lėkštiniais šarvais (būtent tokius šarvus dažniausiai matome muziejuose) o lietuvių kariams, netgi ir didžiūnams, teko tenkintis palaidine, dengta metalinėmis plokštelėmis, silpnai apsaugančia nuo sunkiosios ieties smūgio. Paveikslėlyje matoma rekonstrukcija parengta pagal DLK Kęstučio antspaude pavaizduotą karį, taigi, tikriausiai taip buvo ginkluoti ir patys Didieji kunigaikščiai.

Kaip jau tikriausiai supratote, paprasti kariai (taip pat ir mūsų pažįstamas Ruokis) tokios geros ginkluotės turėti negalėjo.

XIV a. Elitinio kario ginkluotės elementai:

1. Šalmas
2. Žieduotis
3. Palaidinė, padengta metalinėmis plokštelėmis
4. Anpečiai
5. Antkeliai
6. Pentinai
7. Lietuviškas skydas
8. Kalavijas
9. Ietis

© 2006-2018 gugis.lt, svetainę kūrė: Emilis Dambauskas