Pristatymas Lietuvos fantastų suvažiavimo „Lituanicon 2006” metu

Maumas lopo
Nutriušusį kailį
Toks senas mėnulis

Rugilė

Nudundėjo jau septynioliktas Lietuvos fantastikos mėgėjų suvažiavimas, plačiau žinomas kaip Lituaniconas. Jo metu įvyko pirmasis „Gugio” nuotykių in corpore pristatymas, juk knygos kelias iš tiesų ir prasidėjo nuo fantastikos - 1998 metų rinkinio „Geriausia Lietuvos fantastika”, kur buvo publikuotas pirmasis pasakojimas, tada dar vadinęsis „Sakme apie Gugį, smeiguolį ir geležinius žmones”.

Stebuklai prasidėjo dar iki pristatymo pradžios. Jau atvykusios leidyklos atstovės ir autorius kukliai laukė savo eilės prie salės durų, kol baigsis kita paskaita, kai atėjusi Gugio iliustratorė paprašė  poros knygučių. Leidėjos atplėšė paketą ir ištraukė knygą, ėmė ieškoti grąžos ir staiga iš visų pusių artyn ėmė rinktis žmonės, irgi norintys savo egzemplioriaus. Autorius dar bandė tai sustabdyti, siūlydamas prekybą atidėti po pristatymo, bet leidėjos neklausė. Teko pradėti raityti autografus. O jie vis ėjo... Pristatymui leidykla paskyrė 30 egzempliorių (nors buvo įspėti, kad gali neužtekti), iki pristatymo pradžios jų liko berods mažiau nei 10. Leidėjos stebėjosi, kad tokio noro nučiupti knygą dar nematė, autorius švytėjo kaip maumas mėnesienoje.

Pats pristatymas, bent jau autoriui, buvo labai smagus - mat vedė aštrų liežuvį turintis, taip pat vienas iš maumo balsų - Gintautas K. Ivanickas, lietuvių fantastikos rašytojas, pirmojo magiškosios fantastikos romano „Laumės mėnuo” autorius. Leidėjų pusę atstovavo atsakingoji redaktorė Aušra Karsokienė ir iliustratorė Neringa Meškauskaitė (2 nuotrauka). Apie ką kalbėtasi? Ogi apie viską - kas norėta pasakyti, kas nenorėta pasakyti, ar bus siužetas, kodėl taip, o ne kitaip, ar yra prototipų, ar bus tęsinys, ar autorius patikės leidyklai „Tyto alba” kitas savo knygas. Atsakymų čia duota nebus. Kodėl? Ogi todėl, kad jau netrukus visi norintys galės ateiti susitikti su „Gugiu” (mat Lituaniconas - uždaras renginys ir tai jau sukėlė truputį pasipiktinimo Sakykloje), o gyvas atsakymas turbūt įdomesnis už rašytinį?

Na, o autorius norėtų labai padėkoti Rugilei už haiku apie maumą, Mantui Puidai bei Hertai Matulionytei - Burbienei - už leidimą publikuoti nuotraukas, ir taip pat tarti ačiū visiems broliams ir sesėms fantastams - aš sujaudintas ir tikrai nesitikėjau, kad Gugis turės tiek draugų. Ačiū.

Justinas ŽilinskasUžpuolė norėtojai (nuotr. aut. Mantas Puida)Nuo lango: Neringa Meškauskaitė, Aušra Karsokienė, Justinas Žilinskas, Gintautas K. Ivanickas (nuotr. aut. Herta Matulionytė - Burbienė)Šaunieji žiūrovai (nuotr. aut. Mantas Puida)

© 2006-2018 gugis.lt, svetainę kūrė: Emilis Dambauskas