Patikėjo kaukų nuotykiais

Nuoširdžiai ačiū p. Džiuljetai Maskuliūnienei, kuri štai ką parašė apie „Gugį”:

<...> Gerokai įdomesnis fantazijų romanas – Justino Žilinsko Gugis – girių kaukas ir žmonių draugas. Pats autorius žodyje skaitytojui teigia: „Gugio nuotykiai spraudžiasi į tą paslaptingą nišą, kurioje glaudžiasi knygos, siejančios pasaką, mitą, istoriją ir tikrovę.“ Fragmentiškai remiamasi Lietuvos istorija (Algirdo ir Kęstučio kariuomenės žygiu į Tverę* 1386 m.), labiau – lietuvių tautosaka (įspūdingas aitvaro Vipšto ir jo šeimininko Taupėno epizodas), kitų tautų mitologija ir folkloru (antai romane veikai iš rusų tautosakos atkeliavę naminukai) ir kt. Ryškiausia linija – kauko Gugio ir Kaukašlaičio (vis dėlto buvo galima Gugio vardą palikti V. Krėvės pasauliui...**) ir visos girių kaukų giminės aprašymas. Tai debiutuojančiam autoriui tikrai pavyko padaryti. Sužinojome, kad „suaugęs kaukas tebuvo žmonių mažiausių vaikų dydžio“, „mokėjo grumtis, o jei reikėdavo – ir kerėti“. Gugis – nenuorama, labai nori draugauti su žmonėmis, taigi kuriamas išskirtinis kaukioko paveikslas. Gugis bičiuliaujasi su paslaptingomis būtybėmis – pelkėse gyvenančiu maumu Munamukiu, basiliske Šiuša, požemio pabaisa (pastarasis ar tik nebus atkeliavęs iš Hario Poterio?***)... Pasakojimas gana ekspresyvus, vaizdingas, neprailgsta skaityti. Nors rašytojo fantazijos peni įvairūs šaltiniai (istoriniai, mitologiniai, literatūriniai), medžiaga suvaldoma, skaitytojas patiki Kaukašlaičio kaukų nuotykiais. Tokių knygų kontekste natūraliai kyla klausimas – ar bus Kaukašlaičio istorijos tęsiamos? Žinoma, svarbu, kad antroji dalis būtų ne prastesnė už pirmąją.

Iš: Džiuljeta Maskuliūnienė. Tekstų – gyva bala, o kūrinių? (2006 m. lietuvių vaikų proza) // RUBINAITIS. Žurnalas apie vaikų knygas, Nr. 1(41), 2007, p. 12-13.

Ir keletas autoriaus pastebėjimų:
* - mažytis patikslinimas: žygis buvo ne į Tverę, o į Maskvą. Kas buvo prie Tverės istoriniai metraščiai nutyli, faktas tik toks, kad to žygio metu į Tverės sostą grįžo (buvo sugrąžintas?) LDK lojalus kunigaikštis Mykolas (Michailas).
** - atsiprašau, bet Gugis net nepaklausė, ar jo vardas tinkamas. Vargu ar jis iš viso žinojo, kad po kelių šimtų metų gyvens toks kerdžius Gugis...
*** - ką jūs! Basiliskai gerokai senesni už Harį Poterį!


© 2006-2018 gugis.lt, svetainę kūrė: Emilis Dambauskas